Eesti keele õppekomplektid muukeelse kooli 4-9 klassile

Aastatel 2001-2004 koostati Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel ja EL PHARE eesti keele õppe programmi rahastamisel 6 samalaadse ülesehitusega õppekomplekti muukeelse kooli teise (4-6 klass) ja kolmanda (7-9 klass) kooliastme jaoks (kokku 16 raamatut ja 12 heliplaati). Igasse komplekti kuuluvad õpik, töövihik, 2 CD-plaati helimaterjaliga ning õpetaja juhend. Komplektide autoriteks on Anne Kloren (4. klass); Anne Kaskman, Maire Küppar ( 5. klass); Õie Vahar, Maibi Rikker (6. klass); Ingrid Krall, Kristi Saarso, Elle Sõrmus (7. ja 8. klass) ja Mare Kitsnik (9. klass). Materjalide metoodilise üldkontseptsiooni autoriteks ja projekti juhtideks olid Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner.

OÜ Iduleht juhnaitus_sisu_bg_56-vtis projekti lõppfaasis käsikirjade sisulist ja tehnilist ühtlustamist, toimetamist ja trükiks ettevalmistust. Materjalid küljendati ja illustreeriti  reklaamifirmas Hunt , helitööd tehti Aatomik Stuudiotes ning trükitööd Kirjastuses Ilo . Valmis õppekomplekte levitab Kirjastus Ilo (www.ilo.ee ).